Skip to main content

Psykoterapian ja työnohjauksen lisäksi teen luennointi- ja konsultointityötä.

Osallistun aktiivisesti alan koulutuksiin ja tuon uutta tietoa käytännön työhön.

Psykoterapia

Kognitiivinen terapia. Yksilöterapia, selventävät keskustelut.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan yhdessä asiakkaan kanssa hänelle ominaista tapaa suhtautua maailmaan ja kokea erilaisia tilanteita ja tapahtumia. Kognitiivinen terapia on aktiivista, tavoitteellista ja oivaltavaa. Työskentely painottuu nykyhetkeen mutta tarvittaessa tutkitaan lapsuuden kokemuksia ja elämänhistoriaa.

Kognitiivisen psykoterapian tavoitteena on auttaa asiakasta tiedostamaan omien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen keskinäinen yhteys kärsimystä ylläpitävässä toiminnassa. Näin asiakas voi löytää vaihtoehtoisia vähemmän ongelmia tuottavia ajattelu- ja suhtautumistapoja.

Työnohjaus

Yksilö-, pari-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus.

Työnohjauksen tarkoituksena on selkiyttää oman työn ja henkilökohtaisten ominaisuuksien välistä suhdetta, vahvistaa ammatti-identiteettiä ja mahdollistaa ammatillinen kasvu. Tavoitteena on tukea yksilöä työssään ohjaamalla häntä oman työroolin tarkasteluun, oppimaan ymmärtämään oma osuus vuorovaikutuksessa ja löytämään tasapaino työn ja muun elämän välille.

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käydä läpi vaikeita työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita. Se on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista. Mikäli mahdollista, on suositeltavaa pitää istunnot pois työpaikalta, jotta työkiireet eivät keskeyttäisi tapaamisia.

Koulutus ja luennointi

Tarjoan koulutusta ja luennointia. Voimme yhdessä suunnitella luennon/koulutuksen asiakkaan toivomasta aiheesta.