Skip to main content

Pasi Häll

Haastattelut:

Terapiaa ruudun kautta. Mielenterveys, 5/2011, 20-23.

Psykoterapiaa internetin välityksellä. Lapin Kansa, nro 197, 24.7.2011.

Etäterapiaa omassa kodissa. Psykologi, 2/2011, 14-15.

Ei järjestysfasismille, City-lehti nro 19/2008.

Ihminen vai tulos, Loimu-nettilehden kolumni, 17.6.2008.

Minäkö mustasukkainen? Meidän Perhe, 1/2007.

Avioero osana elämää. Rantalakeus paikallissanomalehti, 40/2007.

Raportit:

Vauhkonen, T., Rajala, J., Mäkitalo, J., Anttonen, H. (toim.) (2006). Työhyvinvoinnin kehittäminen metallialalla 2002-2004: Kolmen kehittämismenetelmän vertailu. Työministeriö: Helsinki, 2006. (Kansallinen työelämän kehittämisohjelma, raportteja 49), 20-24.

Artikkelit:

Häll, P. (2008). Työnohjauksen merkitys projektityöskentelyssä ja uuden toiminnan kehittämisessä ammatillisen kasvun tukena. KASI - Kuntoutuksella ja asumisen tuella sosiaaliseen itsenäistymiseen - projektin loppuraportti 26.9.2008, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Raha-automaatti yhdistys (RAY), 2008, 19-21.

Häll, P. (2005). Kognitiivinen psykoterapia AD/HD -oireista kärsivien aikuisten kuntoutuksessa. Teoksessa: AD/HD -aikuisen kuntoutusopas. Toim. Saukkola Kirsi. ADHD-liitto ry, 2005.

Häll, P. (2004). Tunnesuuntautunut terapia. Positiivi 2/2004, 14-16. Oulun Seudun Psykologit ry:n tiedotuslehti.

Häll, P. (2004). Mikä mättää tietotyössä? Psykologi, 3/2004, 16-18.

Häll, P. (2004). Työterveyshuollon uusi paradigma – sairaanhoidosta liikekumppaniksi. Työterveyslääkäri 2/2004, 231-235.

Häll, P. (2004). Ura tietotyössä – tulos tai ulos? Tekninen Uratie (ilmestyy liitteenä Tekniikka&Talous ja Tietoviikko –lehdissä), 6.5.2004, s.1.

Häll, P. (2000). Opiskelijat tutkimusretkellä Helsingissä. Positiivi 2/2000, 9-10. Oulun Seudun Psykologit ry:n tiedotuslehti.

Häll, P., Koivula, S., Soini, H., (toim.) (1997). Yliopisto-opetus opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintana. Oulun yliopisto, Kasvastustieteiden tiedekunta. Opintomonisteita ja selosteita 70/1997.

Häll, P., Mäkinen K. (1997). Vanhusten suorituskyky ja aivotoiminnan organisaatio. Teoksessa: Yliopisto-opetus opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintana (Häll, P., Koivula. S., Soini, H., toim.) (1997). Oulun yliopisto, Kasvastustieteiden tiedekunta. Opintomonisteita ja selosteita 70/1997, 95-105.

Häll, P. (1996). Psykologit, nyt surffailemaan verkossa! Psykologi Uutiset 11, 1996.

Häll, P. (1996). Psykologiaa verkossa. Positiivi 3/1996, 12-13. Oulun Seudun Psykologit ry:n tiedotuslehti.

Mäkinen, K., Häll, P. (1996). Ikääntyminen, aivot ja henkinen suorituskyky. Kaleva 16.8.1996.

Häll, P., Mäkinen, K. (1996). Suoritustason ja aivojen toiminnallisen organisaation muutokset. Psykologia 31(4), 269-276.

Häll, P., Mäkinen, K. (1995). Monosysteemisen vanhenemisteorian suuntaviivoja. Gerontologia, 9(4), 306-309.

Häll, P., Mäkinen, K. (toim.) (1995). Minuus ja narsismi. Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Avoin yliopisto. Opintomoniste.

Häll, P. (1995). Narsismi - Tervettä itsetuntoa vai patologista riippuvuutta. Teoksessa: Minuus ja narsismi (Häll, P., Mäkinen, K., toim.) (1995). Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Avoin yliopisto. Opintomoniste, 95-99.

Häll, P. (1995). Johdannoksi - Opettamisesta oppimiseen. Teoksessa: Minuus ja narsismi (Häll, P., Mäkinen, K., toim.) (1995). Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Avoin yliopisto. Opintomoniste, 1-10.

Mäkinen, K., Häll, P., Järvilehto, T. (1993). Tutkiva ja tuottava oppiminen. Psykologian opetuksen kehittämishanke. Oulun yliopisto, Kasvastustieteiden tiedekunta. Raportti.

Esitelmät:

Mäkinen, K., Häll, P., Järvilehto, T. (1996). Functional organization of brain activity in association with task performance in the subsequent phases of lifespan. Open care 96 - Vammais- ja vanhustyön konferenssi 14.-16.8.1996, Oulu, Finland. Luentomateriaali, Oulun Diakonissalaitos ja Reisjärven Sopeutumisvalmennuskeskus.

Mäkinen, K., Häll, P., Järvilehto, T. (1996). Functional organization of the brain in children, adults and aging during task performance. Neuroscience 1996 Finland. 3rd Biennial Meeting of the Brain research Society of Finland. 29-30 July 1996, Tampere, Finland. Scientific programme and abstracts, p.17.

Mäkinen, K., Soini, H., Häll, P., Tornberg, S., Haataja, E., Järvilehto, T. (1994). Aging and changes of organization of human action systems. Paper presented at the 2nd European workshop on indoor mobility of the elderly, February 13-14, Oulu, Finland.

Posterit:

Mäkinen, K., Anttila, R., Häll, P., Korkiakoski, A-M., Suorsa, T. (1999). Persoonallisuuden poikkeavuudet ja niiden hoito. Esimerkkinä alkoholismista kuntoutuminen. Tiedepäivät 11.-12.2.1999, Oulun yliopisto.

Häll, P., Mäkinen, K., Järvilehto, T. (1996). Brain activity organization and performance level in elderly people and in adults. XXVI International Congress of Psychology, 16-21 August 1996, Montreal, Canada. International Journal of Psychology 31(3-4), 172.

Mäkinen, K., Häll, P., Järvilehto, T. (1996). Brain activity organization in association with task performance. XXVI International Congress of Psychology, 16-21 August 1996, Montreal, Canada. International Journal of Psychology 31(3-4), 22.

Mäkinen, K., Häll, P., Järvilehto, T. (1996). Event-related potentials in children, adults and aging persons during task performance. 11th Bienial Meeteing of the International Society for Developmental Neuroscience, July 30 - August 3, 1996, Tampere, Finland. International Journal of Developmental Neuroscience 14, suppl. 1, 87.

Mäkinen, K., Soini, H., Häll, P., Haataja, E., Koivula, S., Järvilehto, T. (1994). Maturaatio, ikääntyminen ja aivotoiminnan dynamiikka. Psykologia 94, Jyväskylän yliopisto 31.8.-2.9. 1994, Jyväskylä. Ohjelma ja abstraktit, s. 91.

Soini, H., Mäkinen, K., Häll, P., Haataja, E., Koivula, S., Järvilehto, T. (1994). Aikuisten ja vanhusten aivotoiminnan dynamiikka tavoitteellisen tehtävän oppimisen aikana. Psykologia 94, Jyväskylän yliopisto 31.8.-2.9. 1994, Jyväskylä. Ohjelma ja abstraktit, s. 92.

Mäkinen, K., Soini, H., Häll, P., Haataja, E., Koivula, S., Järvilehto, T. (1994). Maturation, aging and dynamics of brain organization. XVII International IAUTA Congress, 12-14 August, 1994, Jyväskylä, Finland. Programme and Abstracts, pp. 54-55.

Soini, H., Mäkinen, K., Häll, P., Haataja, E., Koivula, S., Järvilehto, T. (1994). Dynamics of brain organization during learning of a short intentional action sequence in adults and elderly subjects. XVII International IAUTA Congress, 12-14 August, 1994, Jyväskylä, Finland. Programme and Abstracts, p. 55.

Häll, P., Mäkinen, K., Soini, H., Haataja, E., Järvilehto, T. (1994). Brain activity organization (BAO) in the elderly persons during learning a short action sequence. Neurocience 1994 Finland, June 17-18, 1994, Kuopio, Finland. Kuopio University Publications D. Medical Sciences, p. 50.